top of page

Personvernpolicy

Personvernet ditt er viktig for meg og jeg ønsker å være åpen og ærlig med de opplysningene jeg samler inn i mine kontakt skjemaer. Jeg vil nedenfor forklare hvordan jeg bruker opplysningene og dine rettigheter til å ha kontroll over denne informasjonen. Grunnet ny personopplysningslov oppdatert jeg min personvernpolicy og offentliggjør den.

Husk at du også kan kontakte meg direkte på telefon: +47 900 39 780 eller på mail: fotografsivanett@gmail.com 

 

Denne personvernserklæringen gjelder for Fotograf Siv Anett Jakobsen. Siv Anett Jakobsen er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn.

 

Personopplysninger som behandles

Fotograf Siv Anett Jakobsen samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato, personnummer eller opplysninger om betalingskort.

 

Informasjon som innhentes

 1. Fornavn og etternavn på oppdragsgiver

 2. Navn og alder på personer som skal fotograferes

 3. Opplysninger som er vesentlige om oppdraget skal utføres. Som tid og sted.

 4. Firmanavn

 5. Epostadresse

 6. Telefonnummer

 7. Adresse

 8. Samtykke for fotografens eget bruk av fotografiene

 

Hvordan informasjonen innhentes

Fotograf Siv Anett Jakobsen samler inn opplysninger gjennom skriftlige skjemaer. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Om du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan jeg bli forhindret fra å gi deg tilgang til relevante produkter og tjenester.

Formålet med informasjonen som innhentes

For å kunne sende deg relevant informasjon.

Jeg oppretter en kontakt og gir relevant informasjon til derfor å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjonen du frivillig gir til meg. Enkelte opplysninger er helt nødvendig for å kunne levere og fakturere avtalte tjenester og bestillinger. 

 

Hvordan lagres informasjonen

 • Informasjonen lagres i mail. Gmail server.

 • Informasjonen lagres også i lokalt arkiv hos Fotograf Siv Anett Jakobsen

 • Ved fakturering lagres opplysningene i Duett

 • De fotografiske verkene lagres på to eksterne harddisker for å øke sikkerheten på bevaring.

 • Informasjonen slettes når informasjonen er urelevant

 

Hvordan slette opplysningene

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Fotograf Siv Anett Jakobsen på mail: fotografsivanett@gmail.com

 

Utlevering av informasjon til en tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjepart, men Fotograf Siv Anett Jakobsen kan utlevere deler av informasjonen med underleverandør når det er hensiktsmessig og nødvendig for å levere produkter til spesifikke kunder. Slike underleverandører kan behandle personopplysningar på vegne av Fotograf Siv Anett Jakobsen.

 

Rettigheter

Som kunde har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de blir behandlet. Du kan kreve sletting, retting og begrensninger i behandlinger av personopplysningene i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingene av personopplysningene er basert på samtykke, kan du til en hver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at Fotograf Siv Anett Jakobsen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

bottom of page